Monika Andrulewicz

 

Nauczycielka na każdym stopniu edukacji, egzaminatorka egzaminu ósmoklasisty i maturalnego, trenerka rad pedagogicznych, storytellerka.

 Krótko o mnie 🙂

Cześć! Nazywam się Monika Andrulewicz, jestem trenerką technik pamięci, autorką ćwiczeń „Mistrz koncentracji”, „Mistrz pamięci”, oraz autorką ponad 20 kursów dla nauczycieli, m.in:

„Koncentracja na lekcjach i poza nimi”,

„Metody efektywnej nauki – techniki pamięciowe”,

„Poczucie własnej wartości – wzmacnianie samooceny uczniów”,

„Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów”,

„Rozwijanie umiejętności pracy metodami aktywnymi”.

Praktyka w szkole i ciągła obserwacja uczniów sprawiły, że swoją wiedzą postanowiłam podzielić się z nauczycielami, młodzieżą i ich rodzicami. Od 2007 roku szkolę rady pedagogiczne, specjalizując się w technikach pamięci, koncentracji i metodach aktywizujących.

Niezmiernie bliskie jest mi ocenianie kształtujące i wszystko, co wspiera uczniów w ich nauce. Wieloletnia praca z trudną młodzieżą i program profilaktyki „Drogowskaz” mojego autorstwa ułatwiły mi spojrzenie na uczniów potrzebujących pomocy.

Monika Andrulewicz