Uczenie się języka polskiego to przyjemność. Uwierzycie?

 

Moi uczniowie też nie wierzyli. Teraz nie tylko wierzą, ale i wiedzą. Uczyć się polskiego oznacza uczyć gramatyki, czytania, a może przede wszystkim – pisanie. To chyba najważniejszy, ale i najtrudniejszy element nauki języka polskiego

Jak to możliwe?

Proponowana przez nas nauka polskiego polega na czytaniu tego, co napisane dobrze i pisaniu własnych tekstów. Nie można bowiem nauczyć się czytania bez – czytania i pisania bez – pisania.

Przygotowanie do dwóch ważnych życiowych egzaminów – egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego to ważne zadanie. Należy tę naukę rozplanować tak, żeby nauczyć się i przećwiczyć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Zapraszamy zatem do korzystania z naszych materiałów.

Egzamin ósmoklasisty

Możesz się do niego świetnie przygotować.
Pomogę Ci. Zdasz!

Matura z języka polskiego

Osoby uczące się z nami zdawały doskonale część ustną i pisemną. Ty też możesz.