Zrób to, a świetnie zdasz maturę.

Ad 1. Motywów jest ponad 200 i dodatkowo nie do każdego z nich można ułożyć taką samą tezę. Dlatego tak ważne jest, by zapoznać się z tematami z poprzednich lat i „poćwiczyć” układanie tezy. Pamiętaj, że źle postawiona teza może „wyzerować” pracę.

Ad 2. Znajomość lektur na maturze ustnej jest niestety obowiązkowa. Owszem, zdarzają się ludzie, którym udaje się zdać maturę bez znajomości lektur. Są to jednak jednostki. Dużo więcej ludzi „poległo” na maturze pisemnej i ustnej z powodu nieznajomości treści. To najczęstsza przyczyna niezdania – błąd kardynalny.

Ad. 3. Nauka o języku to ważna część pytań na maturze ustnej. Niestety, trzeba tutaj poznać trochę teorii i warto pomyśleć nad przykładami z własnego życia. Pytania językowe bywają bardzo szczegółowe i wymagają wcześniejszego przemyślenia i sporej dawki wiedzy. Niestety spora ilość pytań nie pozwala na „lanie wody” .

Ad. 4. Na maturze ustnej trzeba umieć interpretować. Dotyczy to zarówno wiersza, tekstu prozatorskiego, dramatu, jak i dzieła sztuki. Często jest tak, że interpretacja wymaga znajomości symboli. Zła interpretacja to nieodpowiednie postawienie tezy i ….sami wiecie, co za tym idzie… 🙁

Ad. 5. Pisanie rozprawek – ćwiczenie ich – daje pewność, że robisz to dobrze. Niestety samodzielna ocena pracy jest niemożliwa. Nie chodzi tylko o tezę i odpowiednie dobranie argumentów, ale także o to, by nie streszczać fragmentu i nie mylić argumentów z przykładami. Dobrze byłoby zatem konsultować swoje rozprawki z egzaminatorem, który wie, na co zwraca się uwagę przy sprawdzaniu matur.

Ad. 6. Żeby zdać maturę, trzeba posiadać pewną wiedzę. Jako weryfikatorka maturalna, dobrze wiem, co musisz umieć, a co możesz bezpiecznie ominąć. Znam również podejście egzaminatorów do oceniania i wiem, na co zwracają uwagę. Przygotowałam Vademecum, które przeprowadzi Cię przez cały materiał maturalny i świetnie przygotuje do matury.
Opracowane pytania, epoki, motywy lektury, wiersze, obrazy i rzeźby Ci w tym pomogą.

Ucz się do ustnego, zdaj świetnie oba egzaminy!

(Dowiedz się więcej)