1. Jak uczyć pisania i oceniać wypracowania argumentacyjne na poziomie podstawowym

13.03, godz. 18.00

Szkolenie przeznaczone jest dla osób uczących języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, korepetytorów, którzy nie ukończyli szkolenia na egzaminatora lub pragną przypomnieć i pogłębić wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Podczas szkolenia zajmiemy się:

 • Zasadami oceniania egzaminu,
 • Klasyfikowaniem i oznaczaniem błędów,
 • Sprawdzaniem prac zgodnie z zasadami,
 • Układaniem własnych tematów maturalnych,
 • Układaniem ćwiczeń pomagających w pracy,

Będziemy się inspirować i odpowiadać na nurtujące nas pytania.

Plan szkolenia:

– omówienie zasad oceniania zawartych w informatorze,

– oznaczanie błędów,

– ćwiczenia praktyczne,

– przygotowanie ucznia do pisania wypracowania argumentacyjnego,

– inspiracje

Szkolenie w wersji online. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie z odbytego szkolenia oraz materiały w wersji PDF i Word

13.03, godz. 18.00

Czas- 3 godziny (lekcyjne)

Koszt – 70 zł.

Ilość miejsc – 20

2. Jak uczyć pisania i oceniać wypracowania argumentacyjne na poziomie rozszerzonym

21.03, godz. 18.00

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób uczących języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, korepetytorów, którzy nie ukończyli szkolenia na egzaminatora lub pragną przypomnieć i pogłębić wiedzę i umiejętności zakresu matury rozszerzonej.

Podczas szkolenia zajmiemy się:

 • Zasadami oceniania egzaminu,
 • Klasyfikowaniem i oznaczaniem błędów,
 • Sprawdzaniem prac zgodnie z zasadami,
 • Układaniem własnych tematów maturalnych z poziomu rozszerzonego,
 • Układaniem ćwiczeń pomagających w pracy,

Będziemy się inspirować i odpowiadać na nurtujące nas pytania.

Plan szkolenia:

– omówienie zasad oceniania zawartych w informatorze,

– oznaczanie błędów,

– ćwiczenia praktyczne,

– przygotowanie ucznia do pisania wypracowania argumentacyjnego,

– inspiracje

Szkolenie w wersji online. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie z odbytego szkolenia oraz materiały w wersji PDF i Word.

21.03, godz. 18.00

Czas- 3 godziny (lekcyjne)

Koszt – 70 zł.

Ilość miejsc – 20

3. Jak uczyć pisania i oceniać w szkole podstawowej

27.03, godz. 18.00

Szkolenie przeznaczone jest dla osób uczących języka polskiego w szkole podstawowej, korepetytorów, którzy nie ukończyli szkolenia na egzaminatora lub pragną przypomnieć i pogłębić wiedzę i umiejętności związane ze sprawdzaniem prac.

Podczas szkolenia zajmiemy się:

 • Zasadami oceniania egzaminu,
 • Klasyfikowaniem i oznaczaniem błędów,
 • Sprawdzaniem prac zgodnie z zasadami,
 • Układaniem własnych arkuszy,
 • Układaniem ćwiczeń pomagających w pracy,

Będziemy się inspirować i odpowiadać na nurtujące nas pytania.

Plan szkolenia:

– co i jak oceniać w szkole podstawowej,

– klasyfikacja i oznaczanie błędów,

– krótkie i długie formy wypowiedzi na egzaminie ósmoklasisty,

– ćwiczenia w pisaniu długich i krótkich form wypowiedzi,

– inspiracje.

Szkolenie w wersji online. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie z odbytego szkolenia oraz materiały w wersji PDF i Word.

27.03, godz. 18.00

Czas- 3 godziny (lekcyjne)

Koszt – 70 zł.

Ilość miejsc – 20

 

 

4. Korepetytor języka polskiego – inspiracje

16.03, godz. 18.00

Od wielu lat jestem korepetytorką i szkolę Rady Pedagogiczne. Praca daje mi masę satysfakcji, więc podzielę się z Państwem swoją wiedzą.

Szkolenie obejmie:

 • Sprawdzanie i ocenianie prac zgodnie z kryteriami egzaminu ósmoklasisty i nowej matury,
 • Analizę podstawy programowej, wiedzy i umiejętności potrzebnych na egzaminie,
 • Umiejętności wykorzystywania materiałów dostępnych na rynku do potrzeb egzaminów.

Opowiemy sobie, skąd brać inspirację i jak przygotowywać ucznia do sprawdzianów.

Odpowiemy na nurtujące pytania.

Plan szkolenia:

– podstawy programowe w szkle podstawowej i ponadpodstawowej,

– z czego korzystać na korepetycjach?

– sprawdziany, kartkówki – jak przygotować ucznia.

– klasyfikacja i oznaczanie błędów,

– ocena pracy pisemnej,

– inspiracje

Szkolenie w wersji online. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie z odbytego szkolenia oraz materiały w wersji PDF i Word.

16.03, godz. 18.00

Czas- 3 godziny (lekcyjne)

Koszt – 70 zł.

Ilość miejsc – 20

5. Egzamin ustny na maturze z języka polskiego

29.03, godz. 18.00 

Szkolenie adresowane do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego, korepetytorów oraz nauczycieli wchodzących w skład zespołów przedmiotowych egzaminu maturalnego niebędących egzaminatorami lub takich, którzy nie brali udziału w szkoleniach OKE.

Szkolenie obejmie:

 • Praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania do egzaminu,
 • Przygotowanie do rozmowy z uczniem,
 • Gotowe pytania o własną perspektywę (nauczymy się także je tworzyć),
 • Praktyczne wypełnianie dokumentacji
 • Odpowiedzi na pytania uczestników

Plan szkolenia:

 • Część ustna egzaminu maturalnego – opis,
 • Charakterystyka zadań zestawu egzaminacyjnego,
 • Kryteria oceniania egzaminu – dokumentacja,
 • Pytania o własną perspektywę i nie tylko
 • Ocena wypowiedzi monologowej i rozmowy zdającego,
 • Przygotowanie ucznia do matury ustnej.

Szkolenie w wersji online. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie z odbytego szkolenia oraz materiały w wersji PDF i Word.

29.03, godz. 18.00

Czas- 3 godziny (lekcyjne)

Koszt – 70 zł.

Ilość miejsc – 20