Jak się uczyć do matury? Antyk, Biblia

To, czego uczycie się na języku polskim – jest bardzo ważne. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Jednak chcę Wam pokazać, jak bardzo różni się materiał maturalny od tego, co musicie umieć w szkole.

Porównajmy przygotowania do klasówek z Antyku z dwóch najpopularniejszych wydawnictw.

Antyk – na Antyk składa się literatura starożytnej Grecji i Rzymu oraz Biblia

 Biblia Wydawnictwo 1 Biblia Wydawnictwo 2
Musisz wiedzieć :

Stary i Nowy Testament kiedy powstał, w jakim języku i jakie są jego przykładowe księgi

Znać terminologię, np.:

Biblia, Testament, Ewangelia

Wiedzieć:

– jaka jest problematyka w Księdze Hioba i Księdze Koheleta,

– jak wyglądają relacje między Bogiem a człowiekiem w Starym Testamencie – na podstawie historii Abrahama

Musisz znać:

– typy psalmów i wiedzieć z jakiej części Biblii pochodzi tekst ( na szczęście bardzo charakterystyczny)

– sens dosłowny i symboliczny przypowieści i jej elementów

-umieć scharakteryzować Apokalipsę – znać autora, temat, sposób obrazowania

-znać znaczenie związków frazeologicznych

I na poziomie rozszerzonym potrafić scharakteryzować sposoby wykorzystania wątków i toposów biblijnych oraz określić ich funkcje w wybranym współczesnym dziele literackim.

Musisz znać

– rodzaje ksiąg biblijnych,

– przekłady Biblii,

– treść pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju,

– treść księgi Hioba,

– rodowód i znaczenie frazeologizmów biblijnych,

– cechy psalmów,ich charakter,

– cechy języka biblijnego („Pieśń nad pieśniami”),

– treść przypowieści biblijnej ( świat przedstawiony),

– nazwę ostatniej księgi,

– najważniejsze wydarzenia biblijne

– ewangelistów

Umieć

– rozszyfrować symbole biblijne,

– rozpoznać style funkcjonalne

I napisać wypowiedź odnoszącą się do wspaniałości Biblii

  Antyk  Antyk
Znać

– podstawowe pojęcia takie jak politeizm czy antropomorfizm,

– archetypy poszczególnych postaci mitologicznych,

– osiągnięcia kulturowe Grecji – poetów, rzeźbiarzy

Umieć objaśnić:

– tytuł „Iliady”, znać cechy gatunkowe, bohaterów, mimetyzm dzieła

-Znać Edypa jako bohatera tragicznego, umieć wskazać jego winę, wiedzieć, czym jest tragizm i hybris

– Potrafić wskazać cechy tragedii na podstawie „Króla Edypa” – znać zawartość części kompozycyjnych, zasadę trzech jedności, katharsis

A na poziomie rozszerzonym potrafić zinterpretować i zanalizować pieśń Horacego i – – potrafić scharakteryzować sposoby wykorzystania wątków i toposów mitologicznych (antycznych) oraz ich funkcję w wybranym współczesnym dziele literackim.

Znać

– daty antyczne i położenie krajów,

– antyczny ideał piękna,

– pojęcia konfliktu tragicznego, hybris, katharsis, epeisodion, dytyramb, deus ex, machina, hamartia, fatum

– cechy gatunkowe eposu,

– mitologiczny proces powstania świata,

– nazwy bogów i ich domeny,

– cechy twórczości poszczególnych poetów,

-nazwy zabytków Grecji i Rzymu

Umieć:

– połączyć przekonania szkół filozoficznych z ich nazwami,

– przypisać archetypy poszczególnym postaciom,

– przypisać fragmenty utworów autorom (na szczęście dosyć znane)

– zanalizować utwór liryki greckiej (anakreontyk)

Musisz umieć napisać krótką wypowiedź argumentacyjną….i umieć czytać ze zrozumieniem, by wykonać kilka co najmniej dziwnych poleceń

Tego uczysz się w szkole z Antyku. Pewnie myślisz, że skoro się tego uczysz, to przyda się to na maturze…Otóż nie 🙂 Wiedza ogólna – szkolna to jedno. Dobrze jest wiedzieć, być zorientowanym.

Co z tego przyda Ci się na maturze? Jak może wyglądać Antyk na maturze?

Otóż na egzaminie pisemnym możesz mieć pytanie z „Antygony” lub „Króla Edypa” – i faktycznie którąś z tych lektur warto znać.

Jeśli chodzi o polski ustny – dobrze jest znać najważniejsze mity, „Iliadę” i „Odyseję”, a także Horacego. Najważniejsze jednak to wiedzieć jak wyglądają nawiązania do mitologii w innych epokach.

„Biblia” na maturze to najczęściej księga Hioba i Koheleta, wybrane przypowieści i „Apokalipsa św, Jana”. I co najważniejsze – wątki i nawiązania do „Biblii” w innych epokach.

Widzisz różnicę? Ja widzę. Dlatego w materiałach, które dla Ciebie przygotowałam zaznaczam, co może pojawić się na maturze, co jest naprawdę ważne. Nie każę Ci uczyć się rzeczy niepotrzebnych. Dobrze wiem bowiem, jak wiele masz nauki.

Ucz się mądrze!