Matura ustna zapewne się odbędzie, ponieważ, jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat, bez uczenia się do ustnej, uczniowie gorzej zdali maturę pisemną. Nadal obowiązują podobne zasady. Maturzysta wchodzi, losuje 2 pytania (jawne i niejawne) i ma 15 minut na przygotowanie. W tym czasie odpowiada poprzedni uczeń. Pytania jawne nie budzą kontrowersji. Maturzyści mają ich listę i jest już na rynku kilka dobrych opracowań, w tym moje ? Gorzej jest z pytaniami niejawnymi. Nawet nauczyciele pytają mnie, skąd wiem, jak będą wyglądały. No otóż mają być takie same lub podobne do tych z lat 2015-2020. Dlaczego warto się do nich uczyć i jak się uczyć? Okazuje się, że pytania te przypominają motywy. A przecież motywy mamy na wypracowaniu pisemnym. Czy zatem ucząc się do ustnych niejawnych masz szansę lepiej napisać wypowiedź argumentacyjną? Okazuje się, że tak. Dowiedli tego moi uczniowie, którzy zdawali (przed pandemią) ustne. Wszystkie pisemne bowiem zawierają w sobie motyw. Warto zatem do nich zaglądać. Czytać i układać je w głowie. Nie są takie trudne. Powodzenia!